အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန

(ယခင်စံသတ်မှတ်ရေးဌာန) သည် သုတေသန နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန (ယခင်မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ သုတေသနဦးစီးဌာန) အောက်ရှိ နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးသည့် ဌာနတစ်ခုအဖြစ် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နှင့်အတူ စံသတ်မှတ်ရေးဌာနကို အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးဌာနအဖြစ်  ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေး ဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် အရည်အသွေးအခြေခံအဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိကမဏ္ဍိုင်(၃) ရပ်ဖြစ်သည့် စံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် တိကျစွာတိုင်းတာခြင်း နည်းပညာ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဌာန ၏ ဥပဒေရေးရာ နောက်ခံအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၂၈) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သော စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဥပဒေ နှင့် တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းဥပဒေ (မူကြမ်း) တို့အရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မူဝါဒအနေဖြင့် UNIDO မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် ရေးဆွဲခဲ့သော အမျိုးသားအဆင့်အရည်အသွေးမူဝါဒ (မူကြမ်း) နှင့် အသိအမှတ်ပြုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပုံနှင့် PTB (Germany) မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် ရေးဆွဲခဲ့သော တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ တို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးအခြေခံအဆောက်အအုံ ခိုင်မာအားကောင်းစေရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


 မျှော်မှန်းချက်

ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များနှင့် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ အသိအမှတ်ပြုသော အမျိုးသားအဆင့်အရည်အသွေး အခြေခံအဆောက် အအုံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်၊


 ရည်မှန်းချက်

(က)    ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ထုတ်လုပ်မှု နည်းစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးကိုမြင့်မားစေပြီး ပြည်ပ ပို့ကုန်မြှင့်တင် နိုင်သော စံချိန်စံညွှန်းများကို ဦးစားပေးနယ်ပယ် အလိုက် ဖော်ထုတ် ချမှတ်သွားရန်၊

(ခ)     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသတွင်းကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေး အတွက် အထောက်အကူပြုသော စံချိန်စံညွှန်းများ ဖော်ထုတ်ချမှတ် နိုင်ရန်၊

(ဂ)     ပြည်သူများ၏  ကျန်းမာရေး၊   အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံ ရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရန်၊

(ဃ)    ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် အရည်အသွေး ကိုက်ညီမှု စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့များ၏ စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များ၊ စစ်ဆေးခြင်း အစီရင်ခံစာများ၊ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်များအား နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံစေရန်အတွက် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊

(င) အမျိုးသားအဆင့်တိကျစွာတိုင်းတာရေးမူရင်းစံများကို ထိန်းသိမ်း၍ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာယူနစ်များနှင့် ကွင်းဆက်မပြတ် စံဖြင့်တိုက်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှု များကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ)     စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းများနှင့် အခြားသော တိုင်းတာရေးကိရိယာ အသုံးပြုသူများအတွက် စံဖြင့်တိုက်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊

(ဆ)    ဥပဒေအရတိကျစွာ တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော တိုင်းတာရေးစံကိရိယာများကို ကွင်းဆက်မပြတ် စံဖြင့်တိုက်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအရအမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးဌာန ကို စံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲရေးဌာန၊ အသိအမှတ်ပြုဌာန၊  တိကျစွာတိုင်းတာမှု နည်းပညာသိပ္ပံ နှင့် အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန ဟူ၍ ဌာန (၄) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့ ရက်နေ့စွဲပါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆၁/၂၀၁၄) ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီကို သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပါဝင်၍ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင် (၂၀) ဦးဖြင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၄၃/၂၀၂၁) ဖြင့် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ  ဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ် အမည်/ ရာထူး/ဌာန တာဝန်
၁။ ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကျော်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
ဥက္ကဌ
၂။ ဒေါက်တာအောင်ကြီး
ဒုတိယဝန်ကြီး
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၃။ ဦးအောင်ကျော်ထွန်း
ဒုတိယဝန်ကြီး
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၄။ ဦးသန့်စင်
ဒုတိယဝန်ကြီး
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၅။ ဦးမင်းမင်း
ဒုတိယဝန်ကြီး
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၆။ ဒေါက်တာဇော်မြင့်
ဒုတိယဝန်ကြီး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၇။ ဦးဝင်းဖေ
ဒုတိယဝန်ကြီး
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၈။ ဦးလှမောင်သိန်း
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၉။ ဒေါက်တာစိုးနိုင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၁၀။ ဦးမောင်မောင်သန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၁၁။ ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်ဇော်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၁၂။ ဉီးစိန်သောင်းဦး
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI)
အဖွဲ့ဝင်
၁၃။ ဦးထင်အောင်ခိုင်
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာအသင်းချုပ်
အဖွဲ့ဝင်
၁၄။ ဒေါက်တာကျော်ကျော်မိုး
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်
အဖွဲ့ဝင်
၁၅။ ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြတ်
ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ
အဖွဲ့ဝင်
၁၆။ ဒေါက်တာစိန်မြင့်
ဥက္ကဋ္ဌ
Supreme Group of Companies and Member of Society of Petroleum Engineering (United States)
အဖွဲ့ဝင်
၁၇။ ဦးတင်ထွဋ်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အငြိမ်းစား)
မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန(ယခင်)
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၁၈။ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်
ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ
လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာန
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ဥက္ကဋ္ဌ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆေးပညာအဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း
အဖွဲ့ဝင်
၁၉။ ဒေါက်တာမြမြဦး
ပါမောက္ခချုပ်(အငြိမ်းစား)
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၂၀။ ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
အတွင်းရေးမှူး

ပထမအကြိမ်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

2-5-2022

ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

3-5-2022

စတုတ္ထအကြိမ်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

4-4-2022

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ (၁/၂၀၁၈) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

5-3-2022

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ (၁/၂၀၂၂) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

6-2-2022

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ (၁/၂၀၂၂) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

NSC03 2023

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ (၂/၂၀၂၂) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

NSC04 2023

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ (၂/၂၀၂၂) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

5 NSC

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီအစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၃)မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

6 NSC

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီအစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၃) မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ

စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၏ အခန်း (၄) ၊ ပုဒ်မ(၆) အရ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၀၄၇/၂၀၂၃) ဖြင့် စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ ကို အဖွဲ့ဝင် (၃၂) ဦးဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေး(၃၀-၅-၂၀၂၃)

5 WC
6 WC

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၁-၁၂-၂၀၂၃)

စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ

မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ် ကော်မတီ (၂၇)ခု ဖွဲ့စည်း၍ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ အသီးသီးတွင် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရေးနယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ၏ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

စဉ် စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီအမည်
၁။ TC 1 –လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၂။ TC 2 –အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၃။ TC 3 –မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၄။ TC 4 –စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၅။ TC 5 –အလှကုန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၆။ TC 6 –ဆေးဝါးစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၇။ TC 7 –စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံထုတ်ကုန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ် ကော်မတီ
၈။ TC 8 – ဆေးပစ္စည်းစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၉။ TC 9 –အဆောက်အဦ၊လမ်းတံတား၊လေယာဉ်ကွင်းတည်ဆောက်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း စံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၁၀။ TC 10 –တိုင်းရင်းဆေးစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၁၁။ TC 11 –ရော်ဘာနှင့်ရော်ဘာအခြေခံထုတ်ကုန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေး နည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၁၂။ TC 12 –ဆက်သွယ်ရေး၊သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေး နည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၁၃။ TC 13 –ဓါတုပစ္စည်း စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၁၄။ TC 14 –စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ် ကော်မတီ
၁၅။ TC 15 –စွမ်းအင်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၁၆။ TC 16 –သစ်အခြေခံထုတ်ကုန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ် ကော်မတီ
၁၇။ TC 17 –မွေးမြူရေးနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ် ကော်မတီ
၁၈။ TC 18 –ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၁၉။ TC 19 –ဘွိုင်လာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၂၀။ TC 20 –လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၂၁။ TC 21 –နိုင်ငံတကာသုံးမြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ်ဆိုင်ရာစံချိန် စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၂၂။ TC 22 –အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်အထည်ကဏ္ဍဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၂၃။ TC 23 –သံနှင့်သံမဏိပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
၂၄။ TC 24 – စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၂၅။ TC 25 – မြန်မာကျောက်မျက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၂၆။ TC 26 – မှန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာ ဆပ်ကော်မတီ
၂၇။ TC – 27 ရွှေစံချိန်စံညွှန်းရေဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ
5-2-2022
7-1-2022
10-1-2022

စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီများ၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ (ISO) ၏ စာပေးစာယူအဖွဲ့ဝင် (Correspondence Member) အဖြစ် ၂၀၀၅ခုနှစ် မှ စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာကော်မရှင် (IEC ) သို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပေါင်းစည်းအဖွဲ့ဝင် (Affiliate Member) အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုတွင် နည်းပညာအတားအဆီးဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေးဌာန (WTO/TBT Enquiry Point) အဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။

ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်း နှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံကော်မတီ (ACCSQ) ၏ တာဝန်ခံဌာန အဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန ၏ ဌာနခွဲ (၃) ခုသည် ACCSQ  ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၃) ခု ၏ တာဝန်ခံဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးဌာနသည် (ACCSQ WG 1- Standards and MRA) ၏ တာဝန်ခံအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အသိအမှတ်ပြုဌာနသည်  (ACCSQ WG 2 – Accreditation and Conformity Assessment) ၏ တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ တိကျစွာတိုင်းတာမှုနည်းပညာသိပ္ပံသည်  (ACCSQ WG 3- Legal Metrology)  ၏ တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်           ပေးလျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲမှုနယ်ပယ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရေးအတွက် American Standards and Testing Materials (ASTM) နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များအား နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံ သော အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဝန်ဆောင်မှု (Accreditation Service) ပေးနိုင်ရေးအတွက် စင်ကာပူ အသိအမှတ်ပြုကောင်စီ (SAC) နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို (၈-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (Standardization Administration of the People’s Republic of China- SAC) နှင့် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန(Department of Research and Innovation – DRI) တို့သည် One Belt One Road – OBOR စီးပွားရေးစင်္ကြန် တည်ဆောက်နိုင်ရေး နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲပဏာမလုပ်ငန်း (Joint Initiative) အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ခိုင်မာအားကောင်း လာစေရေးအတွက် အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာနသည် မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ၊ လမ်းပြမြေပုံ၊ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေမူကြမ်းများရေးဆွဲခြင်း၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအထောက်အပံ့ များပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားအရည်အသွေး ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေး‌ရေး အဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်းတို့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် UNIDO ၊ PTB (Germany)၊ USAID၊ GIZ၊ JICA၊ AHKFTA ECOTECH, China နှင့် Mekong – Lancang Cooperation, China စသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံကိန်း အထောက်အပံ့များဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

စဉ် အဖွဲ့အစည်းအမည် စီမံကိန်းအမည် ကာလ Remark
UNIDO Strengthening National Quality Infrastructure for Trade in the Republic of the Union of Myanmar 2013-2018
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Strengthening Quality Infrastructure in Myanmar 2015-2020
United States Agency International Development (USAID) Funded Private Sector Development Activity 2015-2019
Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit -(GIZ) Trade Development Progrmme (NQI Sector) 2015-2018
Japan International Cooperation Agency (JICA) Establishment of Grain Moisture Calibration Lab 2017-2019
AHKFTA ECOTECH, China Training on Conformity Assessment Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012) for Myanmar 2022-2023
Mekong – Lancang Cooperation, China Project on Strengthening National Quality Infrastructure and Implementation of National Certification Body for certifying products, processes and services 2023-2025

© Copyright by Myanmar Standard. All right Standard. Designed by World Wide Myanmar