စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန

စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ စီးပွားရေးနှင့်လူနေမှုဘဝ ဖွံဖြိူးတိုးတက် စေရေးအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းချမှတ်နိုင်ရန်၊  ယင်းမြန်မာ စံချိန်စံညွှန်းများအား ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အဆိုပါစံချိန်စံညွှန်းများအား ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၊ ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုံးတွင် အသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်ရန်တို့အတွက် တာဝန်ယူအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲအနေဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် အခြားအသင်းအဖွဲ့များသို့ စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအတားအဆီးများနှင့် သက်ဆိုင်သော အမျိုးသားအဆင့်စုံစမ်းရေးဌာနအနေဖြင့် ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲသည် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီမှ ဖွဲ့စည်းထားသော စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ (၂၆)ခုနှင့် ပူးပေါင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်း ကောင်စီမှ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၅၀)အား (၁၀−၇−၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် အတည်ပြု ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ပြီး အများစုမှာ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း များကို ထပ်တူပြု၍ ချမှတ်ထားပါသည်။ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၄၃)ခုအား (၂၁−၂−၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ တတိယအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၈၂)ခုအား (၂၉−၁၁−၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၂၆၄)ခုကို (၂၆−၅−၂၀၂၀)ရက်နေ့လည်းကောင်း၊ ပဉ္စမအကြိမ် အဖြစ် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (၂၅၉)ခုကို (၁၈−၅−၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ဆဋ္ဌမအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (၅၈)ခုကို (၉−၁၁−၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အရေအတွက်အားဖြင့် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(၇၅၆)ခုကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာနိုင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်းမူကြမ်း (၃)ခုအား အများပြည်သူသဘောထားမှတ်ချက် ရယူထားပြီးဖြစ်ပြီး အဆိုပြုမြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း (၁၀၆)ခုကို နည်းပညာဆပ်ကော်မတီအဆင့်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

မျော်မှန်းချက်

စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြှင်‌့တင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် လူနေမှုဘဝ အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲခြင်းကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊

ရည်မှန်းချက်

(က)  စံချိန်စံညွှန်းကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒများကို အထောက်အပံ့ပေးရန်၊

(ခ)  စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင်‌့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် စျေးကွက်ရရှိမှုကို တိုးတက်စေ‌ေရးအထောက်အပံ့ပေးရန်၊

(ဂ)  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင်‌့ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို မြှင်‌့တင်ခြင်း ဖြင့် စားသုံးသူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်‌နိုင်ေရး အထောက်အပံ့ပေးရန်၊

(ဃ)   နိုင်ငံတော်၏ဝင်ငွေနှင်‌့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်  ပြည်ပပို့ကုန် မြှင့်တင်နိုင်‌ေရး အထောက်အပံ့ပေးရန်၊

စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ၏ သတင်းအချက်အလက် ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲရှိ စံချိန်စံညွှန်းစာကြည့်တိုက်တွင် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (quality management system)၊ အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း(conformity assessment) နှင့် အရည်အသွေးအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် သက်ဆိုင်သော စာအုပ်အမျိုးမျိုးအား လေ့လာဖတ်ရှု ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်တွင် ISO, IEC ကဲ့သို့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊  ASTM standards၊ British standards၊ India standards၊ DIN standards, Russian standards၊ ISO Focus နှင့်  အခြား စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ newsletters နှင့် standards catalogues များရရှိနိုင်ပါသည်။ လေ့လာလိုသူများသည် ရုံးချိန်အတွင်းစာကြည့်တိုက်သို့ လာရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။

စံချိန်စံညွှန်းများကိုကျနု်ပ်တို့၏နေ့စဥ်လူနေမှုဘဝနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေသကဲ့သို့ နေရာတိုင်းတိုင်းပါဝင်လျက်ရှိပြီးလူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စံချိန်စံညွှန်း

စံချိန်စံညွှန်းဆိုသည်မှာ အများသဘောတူညီမှုဖြင့် ပြုစုရေးဆွဲထားပြီး စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းကအတည်ပြုထား၍ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် အသင့်တော်ဆုံး အနေအထားရရှိစေရန် ရည်ရွယ်လျှက် ပုံမှန်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုမှုများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များသို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အကျိုးဆက်များဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များသို့မဟုတ် သွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက် ဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာနိုင် သည့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆိုသည်။ (Ref: ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities: General vocabulary)

စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း

စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်  အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသော သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခက်အခဲများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုံမှန်နှင့်အကြိမ်ကြိမ် အသုံးချနိုင်သော သတ်မှတ်ချက်များကိုအသင့်တော်ဆုံးအနေအထားရရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စံချိန်စံညွှန်းများကိုရေးဆွဲခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလည်းပါဝင်သည်။(Ref: ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities: General vocabulary)

စံချိိန်စံညွှန်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများ

စံချိန်စံညွှန်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်  နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေးနှင်‌့ လူမှုရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများ တွင် အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် စံချိန်စံညွှန်းများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတွင် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှား နိုင်ခြင်းဖြင့် စက်မှုကဏ္ဍစွမ်းဆောင်ရည် မြင်‌့မားစေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ထုတ်ကုန်များနှင်‌့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန် ကူညီပေး ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာနိုင်ခြင်း၊ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများစိတ်ကျေနပ်မှုကို မြှင်‌့တင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ စျေးကွက်သစ်ကိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာစျေးကွက်များကို မြှင်‌့တက်စေခြင်းနှင့်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေနိုင်ခြင်း၊

-စားသုံးသူများအနေဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချ၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲရသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိနိုင်ခြင်း၊

(နိုင်ငံသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင်‌့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင်‌့ လုံခြုံစိတ်ချ ရသော လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်)

-နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများအားထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း၊ (ဥပမာအားဖြင့် နည်းဥပဒေများရေးဆွဲရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများအားကိုးကားနိုင်ခြင်း)

အဆိုပြုလွှာပုံစံသည် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းအသစ်များ (New MMS) ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြု ရမည့်ပုံစံဖြစ်ပြီး ရှိပြီးသောမြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း(revision)၊ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ခြင်း(amendment)၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း(withdraw) ပြုလုပ်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ အဆိုပြုသူမှ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်၍ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနသို့ အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ တင်သွင်းရာတွင် အသုံးပြုမည့် နမူနာပုံစံ soft copy များအား အောက်ဖော်ပြပါ download link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာနမှ အများပြည်သူနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများအား အောက်ဖော်ပြပါစံချိန်စံညွှန်း(မူကြမ်း)များအပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါစံချိန်စံညွှန်း(မူကြမ်း)များအပေါ် ရရှိလာသောသဘောထား မှတ်ချက်များအား အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီတို့ ပူးပေါင်း၍ နောက်ဆုံးမူကြမ်းမတိုင်ခင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံသည့် ISO/IEC စံချိန်စံညွှန်းများသည် Identical Adoption ဖြင့် ကိုးကားထားသဖြင့် မူပိုင်ခွင့်အရ Scope ကိုသာ ဖော်ပြထားပြီး အသေးစိတ်ဖတ်ရှုလိုပါက စံချိန်စံညွှန်းစာကြည့်တိုက်တွင် လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများရောင်းချခြင်း

သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန၏ စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာနခွဲ မှ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများကို ရောင်းချလျှက်ရှိပြီး ISO (International Organization for Standardization)  နှင့် IEC (International Electrotechnical Commission) စံချိန်စံညွှန်းများကိုလည်း National Member Body အနေဖြင့် ရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။

မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအား အောက်ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

IEC Standards များကို ဝယ်ယူရာတွင်  NSQD DRI အနေဖြင့် IEC ၏  ထပ်တိုးအဖွဲ့ဝင်သာဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းအဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီး၍ IEC သို့အကြောင်းကြား ထားသော MMSIEC Listed Standards များကိုသာ IEC Sale Department  သို့ NSQD မှတဆင့် ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Listed Standards များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် စျေးနှုန်းမှာ IEC Standards Catalogue ရောင်းစျေး၏၁၀% (၉၀%လျော့စျေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့စျေးနှုန်းသက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ သုတေသနနှင့်တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနသို့ ထောက်ခံချက်ရယူနိုင်ရေး လျောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

IEC Sale Department , Email Address: [email protected]

IEC တွင် Notified ပြုလုပ်ထားသည့် Listed Standards များ ကြည့်ရှုရမည့် Link https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:11:0::::FSP_ORG_ID:1148

ဆက်သွယ်ရန်

  • အမည် – ဒေါက်တာဝါဝါမိုး
  • လိပ်စာ – အမှတ်(၆) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြိုနယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။
  • ဖုန်း | ဖက်(စ်) – (၉၅) ၀၁ ၆၆၃၀၆၈ | (၉၅) ၀၉ ၅၀၃၀၆၀၉ | (၉၅) ၀၁ ၆၆၈၀၃၃
  • အီးမေး(လ်)- [email protected], [email protected]

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့(ISO)၏ စာပေးစာယူအဖွဲ့ဝင်(Correspondence Member)အဖြစ် (၂၀၀၅)ခုနှစ်မှ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး (ISO)စံချိန်စံညွှန်းများကို မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ် ကိုးကားချမှတ်ခြင်း၊(ISO) မှကျင်းပသော သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခြင်းနှင့်  (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကမ္ဘာ့စံချိန်စံညွှန်းနေ့အခမ်းအနားများကို နှစ်စဥ်ကျင်းပခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(ကမ္ဘာ့စံချိန်စံညွှန်းနေ့အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်နည်းပညာကော်မရှင်(IEC )သို့ (၂၀၀၇)ခုနှစ်တွင် ပေါင်းစည်းအဖွဲ့ဝင် (Affiliate Member) အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ISO/IEC စံချိန်စံညွှန်းများကို ကိုးကား၍ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ် ချမှတ်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုတွင် နည်းပညာအတားအဆီးများဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေး ဌာန (National WTO/TBT Enquiry Point) အဖြစ် (၂၀၀၈)ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလာခြင်းအပေါ် ဖြေကြားခြင်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

စံချိန်စံညွှန်းဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲသည် အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အတိုင်ပင် ခံကော်မတီ-လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁) (ACCSQ WG 1- Standards and MRA) ၏ Focal Point အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ(၂၅)ရက်နေ့မှ(၂၇)ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၃၈)ကြိမ်မြောက်ACCSQ Working Group on Standards and MRA (WG 1) အစည်းအဝေး အား အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အာဆီယံ တပြေးညီစံချိန်စံညွှန်းများ(ASEAN Harmonized Standards)ကိုလည်း မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ အဖြစ် ဦးစားပေးချမှတ်လျက်ရှိပါသည်။

38th ACCSQ WG 1 အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲမှုနယ်ပယ် ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာစေရေးအတွက် American Standards and Testing Materials (ASTM) အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် အပြန်အလှန်နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး ASTM Standards များကို မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ် ကိုးကား၍ချမှတ်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန (Standardization Administration of the People’s Republic of China- SAC) နှင့် သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်း သစ်မှုဦးစီးဌာန(Department of Research and Innovation – DRI) တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် One Belt One Road – OBOR စီးပွားရေးစင်္ကြန်တည်ဆောက်နိုင်ရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာပူးတွဲပဏာမလုပ်ငန်း (Joint Initiative) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

ဖွံဖြိုးမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲသည် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများစဥ်ဆက်မပြတ်ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဖွံဖြိုးမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များဖြစ်သော UNIDO, PTB နှင့် DRI တို့မှ စံချိန်စံညွှန်းများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောကူအညီများအား ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။

USAID နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

PTB နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ဆက်သွယ်ရန်

စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ
အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
အမှတ်(၆)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့

အီးမေး(လ်)  – [email protected]
ဖုန်း             – ၉၅ ၁ ၆၆၄၈၁၇
ဖက်(စ်)        – ၉၅ ၁ ၆၆၈၀၃၃

© Copyright by Myanmar Standard. All right Standard. Designed by World Wide Myanmar